นักศึกษาที่สนใจติดตามข่าวสารการสมัครงานจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน หรือข่าวสารเพื่อการพัฒนาตัวเอง

สามารถสแกนเข้ากลุ่มหรือคลิกลิงค์ได้เลย https://line.me/R/ti/g/Ht12CRmnqc กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us