สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กองกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีพระภิกษุและสามเณรที่สมัครสอบเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน ๓๓ รูป โดยแบ่งเป็นคณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา จำนวน ๒๔ รูป คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพระไตรปิฎกศึกษา จำนวน ๙ รูป โดยสอบข้อเขียนในวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ ณ อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม ชั้นที่ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : […]

แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง)

ในวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน – วันเสาร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ กดเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/5BN5RtF8uFMK9eVa7 กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ๒๕๖๖

กองกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาจิตอาสาและนักศึกษาปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ๒๕๖๖ ณ อาคารปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ทั้งนี้ภายในกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง,สวดมนต์ทำวัตรเช้า – เย็น, ปฏิบัติกรรมฐาน, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม (อุบาสก – อุบาสิกา) สมาทานศีล ๘, ฟังบรรยายธรรม กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu ภาพจาก : เพจมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

การเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กองกิจการนักศึกษา ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีผู้มาลงคะแนนเสียง ดังนี้ ๑. เลือกตั้งล่วงหน้าประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องกองกิจการนักศึกษา(ฺB7.3)ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๔ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ล่วงหน้าจำนวน ๗๘ คน ๒. เลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น ๑ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน ๒๒๓ คน สรุปมีผู้มาลงเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อย่างไม่เป็นทางการ) รวมทั้งสิ้น ๓๐๑ คน ผลการเลือกตั้งมีดังนี้ เบอร์ ๑ พรรค MBU Change ได้คะแนนเสียง รวม ๑๑๘ เสียง […]

ลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2566 (เฉพาะกองกิจการนักศึกษา นักศึกษา ป.ตรี )

สมัครคลิกลิงค์นี้ กรณีที่ 1 เข้าอบรมเต็มเวลาทั้ง 5 วัน https://docs.google.com/…/1FAIpQLSecxQ4KZdecuE…/viewform ลงทะเบียนอยู่อบรมครบ5วันเต็มเวลา ถึงจะได้เกียรติบัตร กรณีลงอบรมเต็มเวลา 5 วัน ครบตามเวลาประสาน พระครูปลัด ธวัช รกุขิตสทฺโธ โทร. 090 923 9957 กรณีที่ 2 เข้าอบรมไม่เต็มเวลาทั้ง 5 วัน https://forms.gle/864svdFJSbPSkbwu9 กรณีเข้าอบรมไม่เต็มเวลาทั้ง 5 วัน ประสานกองกิจการนักศึกษา เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวันมาฆบูชา นักศึกษาจะผ่านกิจกรรม 5 กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรม ไหว้พระสวดมนต์ (วันที่ 2 มีนาคม 2566 ) 2. กิจกรรม สุขถึงธรรม สุขถึงใจ (วันที่ 3 มีนาคม 2566) 3. กิจกรรม ปฏิบัติธรรม (วันที่ 4 […]

โครงการสุขถึงธรรม สุขถึงใจ ปีที่ 12 วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง “คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก” โดย พระราชวชิรธรรมาจารย์ วัดเกสรสีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ©ดำเนินงาน โดย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

นักศึกษาวิชาทหาร มมร เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กองกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินโครงการควบคุมนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ส่งนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในห้วงเวลาที่ ๑ วันที่ ๖ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ ห้วงเวลาที่ ๒ วันที่ ๑๓ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยกองกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ส่งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารไปดูแลนักศึกษาวิชาทหารระหว่างเข้ารับการฝึกเพื่อสวัสดิภาพของนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 […]

เลือกตั้งล่วงหน้าประธานนักศึกษาประจำปีการศึกษา​ 2566

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง​ เลือกตั้งล่วงหน้าประธานนักศึกษาประจำปีการศึกษา​ 2566 ในวันที่​ 13-17 กุมภาพันธ์​ 2566 เวลา​ 13.30​ – 16.30 น. ณ​ B7.3​ ชั้น​ 2​ ห้องกองกิจการนักศึกษา เนื่องด้วยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่​ 24​ กุมภาพันธ์​ 2566​ ได้ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

1 2 3 6
Message us