โครงการศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

กองกิจการนักศึกษา เรื่อง โครงการศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและรับฟังพระธรรมเทศนาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมฐาน โดย พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (หลวงพ่อสามดง จนฺทโชโต) ณ อาคารปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๗.๐๐ น. ผู้ปฏิบัติธรรมลงทะเบียน ณ อาคารปฏิบัติธรรม ๑๘.๐๐ น. บรรยายธรรม โดย พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (หลวงพ่อสามดง จนฺทโชโต) วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า เจริญจิตตภาวนา ๑๗.๐๐ น. พระเถราจารย์ พร้อมพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ชั้น 2 ห้อง 204 โทร. 02 444 […]

Message us