ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)

นักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 สามารถลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งานระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง

  1. สามารถลงทะเบียนผ่าน website ได้ทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th
  2. ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect โดยสามารถ Download ได้แล้ววันนี้
    ทั้ง iOS และ Android
    📱 >> https://bit.ly/2YNgNux
  3. Facebook Group : กยศ. มมร ส่วนกลาง
  4. Line Open chat : กยศ.ม.มหามกุฏฯ

Message us