รับสมัครเข้าสอบ ธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

สมัครเพื่อเข้าเข้าความรู้ธรรม ระดับธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถลงชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
ลงทะเบียนสมัครสอบออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFzWoj0GmfNP4ijND_8wR4qjmfQ9zW5kDMFjkWAJBWBhZNmQ/viewform

Message us