การสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565

แจ้งนักศึกษาคฤหัสถ์ชั้นปีที่ ๑ – ๔ และประชาชนทั่วไป

ผู้ขอสมัครเข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี

ธรรมศึกษาชั้นโท-ธรรมศึกษาชั้นเอก

อย่าลืม…. ไปเข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ

เวลา ๐๘.๐๐ น.

*** ผู้เข้าสอบต้องจำเลขที่นั่งสอบของตนเอง จำนวน ๕ หลัก ๐๐๐๐๐ ในวันสอบธรรมศึกษา ห้าม !!! ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ต้องเก็บไว้ในจุดที่สนามสอบจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้

อนุญาตให้เฉพาะอุปกรณ์การสอบ คือ ปากกา ดินสอ ยางลบ เท่านั้น

ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบธรรมศึกษาได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1Fy3jZBCuqtDQVOGHErl4ALgZMOBhYFqk?usp=sharing

Message us