เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ชิงรางวัลทุนการศึกษา จำนวนกว่า ๕,๐๐๐ บาท

กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดตามเอกสารด้านลงนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๒๘๗ และ ๐ ๒๖๕๙ ๖๓๙๕

อีเมล์ supasit.k@dsdw.go.th

Message us