ขอนิมนต์/เชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธี วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เริ่มกิจกรรมเวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บรรพชิตห่มผ้าพาดสังฆาฏิ (สวมหน้ากากอนามัย) นักศึกษาคฤหัสถ์แต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบ มหาวิทยาลัย (สวมหน้ากากอนามัย)

Message us