กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กเพื่อสนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ ณ เทศบาลตำบลคลองโยง

พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.อธิการบดี ได้มอบหมาย ผศ.เสถียร วิพรมหา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย มอบของขวัญวันเด็กร่วมกับเทศบาลตำบลคลองโยงเพื่อสนับสนุนการจัดโครงการการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์การกีฬาและอุปกรณ์การเรียนส่วนหนึ่งจาก พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดี และทันตแพทย์อิทธิพล เธียรถาวร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล พร้อมได้ส่งมอบของขวัญวันเด็กให้กับนายสุนทร ภู่ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ ในกิจกรรมรับมอบของในวันนี้ มีนายภิเษก ด้วงสูงเนิน ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมนายสัญญา หงษ์ประภัศร์ หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้นำนักศึกษาบรรพชิตเข้าร่วมส่งมอบของขวัญดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us