นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ผู้แทนแม่บ้านมหาดไทยพร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ปลัดอำเภอพุทธมณฑล สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ โดย เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบเงินรายละ ๑,๐๐๐ บาท และของขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จำนวน ๗ ราย โดยมี ผศ.เสถียร วิพรมหา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย นครปฐม นายภิเษก ด้วงสูงเนิน ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และนายสัญญา หงษ์ประภัศร์ หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย นครปฐม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

อ้างอิงจาก Facebook Fanpage : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

Message us