กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กเพื่อสนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ ณ เทศบาลตำบลศาลายา

พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.อธิการบดี ได้มอบหมาย ผศ.เสถียร วิพรมหา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย มอบของขวัญวันเด็กร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาเพื่อสนับสนุนการจัดโครงการการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ส่งมอบเครื่องบริโภคเป็นของขวัญวันเด็กให้กับนายพศิน ธิติมงคล ประธานสภาเทศบาลและนายณัฐวัฒน์ ปริยพาณิชย์ นายกเทศบาลตำบลศาลายา เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ ในกิจกรรมรับมอบของในวันนี้ มีนายศุภสิน ศักศรีวัน หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมส่งมอบของขวัญดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us