ลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2566 (เฉพาะกองกิจการนักศึกษา นักศึกษา ป.ตรี )

สมัครคลิกลิงค์นี้

กรณีที่ 1 เข้าอบรมเต็มเวลาทั้ง 5 วัน

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSecxQ4KZdecuE…/viewform

ลงทะเบียนอยู่อบรมครบ5วันเต็มเวลา ถึงจะได้เกียรติบัตร

กรณีลงอบรมเต็มเวลา 5 วัน ครบตามเวลาประสาน

พระครูปลัด ธวัช รกุขิตสทฺโธ โทร. 090 923 9957

กรณีที่ 2 เข้าอบรมไม่เต็มเวลาทั้ง 5 วัน

https://forms.gle/864svdFJSbPSkbwu9

กรณีเข้าอบรมไม่เต็มเวลาทั้ง 5 วัน ประสานกองกิจการนักศึกษา

เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวันมาฆบูชา นักศึกษาจะผ่านกิจกรรม 5 กิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรม ไหว้พระสวดมนต์ (วันที่ 2 มีนาคม 2566 )

2. กิจกรรม สุขถึงธรรม สุขถึงใจ (วันที่ 3 มีนาคม 2566)

3. กิจกรรม ปฏิบัติธรรม (วันที่ 4 มีนาคม 2566)

4. กิจกรรม พัฒนาด้าน คุณธรรมจริยธรรม (วันที่ 5 มีนาคม 2566)

5. กิจกรรม วันมาฆบูชา (วันที่ 6 มีนาคม 2566)

** (กรณีนักศึกษาที่กู้กยศ. จะได้รับชั่วโมงจิตอาสา วันละ 6 ชั่วโมง)

**กำหนดการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา**

กดลิงค์นี้ https://drive.google.com/…/1dN3zEtXOgwO8QFqRJiAC…

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us