สมัครเข้าจองหอพักล่วงหน้า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ( สำหรับนักศึกษา รหัส66 )

การสมัครเข้าจองหอพักล่วงหน้า มมร ส่วนกลาง เป็นการแจ้งสิทธิ์จองหอพักก่อนเข้าหอพัก

นักศึกษาสามารถเข้าหอพักได้ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป เวลาขนของเข้า-ออกหอพักคือ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น.-16.30น. เท่านั้น

กรุณาเข้ามาติดต่อหอพักวันเวลาราชการเท่านั้น จันทร์-ศุกร์ เวลา08.30น.-16.30น. (งดติดต่อหอพักวันเสาร์-อาทิตย์เนื่องจากเป็นไปตามระเบียบของหอพัก)

นักศึกษาสามารถจองหอพักนักศึกษาได้ตามลิ้งข้างล่างนี้

https://forms.gle/Aze5cntRESZtaHqQA

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us