ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง งดใช้โรงยิม MBU เนเซี่ยม (อาคาร C5) ในวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2566 (เนื่องด้วยมีการใช้สถานที่ทำกิจกรรม)

เรื่อง งดใช้โรงยิม MBU เนเซี่ยม (อาคาร C5)

ในวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2566 (เนื่องด้วยมีการใช้สถานที่ทำกิจกรรม)

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

ภาพจาก : เพจมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Message us