ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและรับฟังพระธรรมเทศนาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานโครงการศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและรับฟังพระธรรมเทศนาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน

โครงการศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ

โดย พระครูวินัยธร เชาวน์พิทย์ สุธีโร

ณ อาคารปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

………………..

วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีเปิดโครงการ

เวลา ๑๘.๐๐ น. แสดงธรรม โดย พระครูวินัยธร เชาวน์พิทย์ สุธีโร

………………..

วันเสาร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ เดินจงกรม

เวลา ๐๗.๐๐ น. พระเถราจารย์พร้อมพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต

ถวายภัตตราหารแด่พระสงฆ์

สามารถรับชมผ่านออนไลน์ได้ผ่านลิ้งค์ด้านล่างนี้ https://fb.watch/jLHfMXOlgE/

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

#มมร#มหาวิทยาลัย#มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย#MBU#กองกิจการนักศึกษา#นักศึกษา#นิสิต#นครปฐม#ศาลายา#พุทธมณฑล

Message us