นักศึกษาผู้กู้กยศ.รายใหม่และผู้กู้กยศ.รายเดิมที่มีความประสงค์กู้กยศ. ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาผู้กู้กยศ.รายใหม่และผู้กู้กยศ.รายเดิมที่มีความประสงค์กู้กยศ. ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ https://forms.gle/nLAsctJ8USwRJWer5

………………………………………………..

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1.เข้ากลุ่มกยศ.มมร ส่วนกลาง https://www.facebook.com/groups/795389621182772

2. เข้ากลุ่มไลน์ กยศ. ม.มหามกุฏฯ https://line.me/…/fCtgIccXvxjS5VN9Qo4HhKnolOzuRS1u2LzZO…

3. คู่มือการยื่นกู้ การกู้ยืมการกู้ยืมระบบ DSL (รายใหม่) คู่มือ

4.ล็อคอินเข้าระบบสำหรับผู้กู้ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login

……………………………………………..

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us