ฟอร์มสั่งจองเครื่องแบบนักศึกษาคฤหัสถ์กองกิจการนักศึกษา มมร.ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2566

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลการสั่งจองให้ครบถ้วน

ช่วงที่ 1 สั่งซื้อช่วงเดือน พฤษภาคม 2566

ช่วงที่ 2 สั่งซื้อช่วงเดือน มิถุนายน 2566

นักศึกษาสามารถจองได้ตามลิ้งข้างล่างนี้

https://forms.gle/vzKsxfAhvtTJSwHv9

ติดต่อสอบถามได้ที่กองกิจการนักศึกษา

โทร. 02-444-6000 ต่อ 1104 -1108 (เนกองกิจ/พี่แทนกองกิจ)

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us