ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในกิจกรรมเทศกาลวันวิสาขบูชา

ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ณ อาคารปฏิบัติธรรม

(ได้ชั่วโมงจิตอาสา วันละ ๖ ชั่วโมง/วัน)

(ทั้งหมด ๕ วัน รวมทั้งหมด ๓๐ ชม.)

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/FJnEiT9pJ82iRf6w9

Message us