ผ่อนผันชำระค่าหน่วยกิตและสำรองจ่ายค่าเทอม (สำหรับนักศึกษา กยศ.)

เรื่อง ผ่อนผันชำระค่าหน่วยกิตและสำรองจ่ายค่าเทอม (สำหรับนักศึกษา กยศ.)

***ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2566***

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบผ่อนผ่อนค่าเทอม(ปริ้นเอกสารแบบหน้าหลัง) พร้อมเขียนรายเอียดให้ครบถ้วน แล้วนำส่งกองกิจการนักศึกษา

***กรณีนักศึกษาใหม่***

ที่ต้องการให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี เซ็นเอกสาร

โทรติดต่อสอบถามแต่ละคณะได้ที่

คณะศึกษาศาสตร์

อาคาร B7.7 ชั้น 2 โทร 02 444 6000 ต่อ 1152 , 1154

คณะสังคมศาสตร์

อาคาร B7.4 ชั้น 2 โทร 02 444 6000 ต่อ 1147-1149

คณะศาสนาและปรัชญา

อาคาร B7.2 ชั้น 2 โทร 02 444 6000 ต่อ 1076 , 1077

คณะมนุษยศาสตร์

อาคาร B7.6 ชั้น 2 โทร 02 444 6000 ต่อ 1081 , 1082

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

อาคาร B7.3 ชั้น 2 โทร 02 444 6000 ต่อ 1097-1099

กองกิจการนักศึกษา

อาคาร B7.3 ชั้น 2 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 – 1106 ,1108

………………………………….

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ชั้น 2

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us