ยืนยันแบบเบิกเงินกู้ กยศ. (เทอม 1/2566)

เรื่อง ยืนยันแบบเบิกเงินกู้ กยศ. (เทอม 1/2566)

**เอกสารที่ต้องส่งให้กองกิจการนักศึกษา มมร.**

1. แบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ 2 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง 2 ใบ (กรณีผู้กู้อายุไม่ครบ 20 ปี หรือมีชื่อผู้ปกครองปรากฏในวงเล็บของแบบยืนยัน)

…………………………………………

อย่าลืม!!

ให้นักศึกษาส่งแบบฟอร์มการบันทึกกิจกรรมจิตอาสา (รายเก่า ๓๖ ชม.) (รายใหม่ไม่จำกัดชั่วโมง)

ชั่วโมงจิตอาสาจำนวน ๓๖ ชั่วโมง (ก่อนส่งแบบเบิกเงินกู้)โดยแสกนเป็นไฟล์PDF

(ตั้งชื่อไฟล์ว่า….จิตอาสา…..ชื่อ-สกุลของตนเอง)ให้ครบถ้วน

ส่งได้ที่ E-mail ของพี่แทน supasin.sa@mbu.ac.th

………………………………….

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ชั้น 2

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us