ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในกิจกรรมเทศกาลวันวิสาขบูชาระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประกาศกองกิจการนักศึกษา

เรื่อง ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในกิจกรรมเทศกาลวันวิสาขบูชา

ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ณ อาคารปฏิบัติธรรม

(ได้ชั่วโมงจิตอาสา วันละ ๖ ชั่วโมง/วัน)

(ทั้งหมด ๕ วัน รวมทั้งหมด ๓๐ ชม.)

ลงทะเบียนทั้ง ๒ ลิ้ง

https://forms.gle/LwfF9rACLQHMnLFo8

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdw7G6siQtITs…/viewform

…………………………………

📢📢📢มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โดยสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช

(อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม

เทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๖🙏🙏🙏

ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ปฏิบัติธรรม , ฟังบรรยายธรรมะ , ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ,

ทำวัตรเช้า – ทำวัตรเย็น

🛎 ณ อาคารปฏิบัติธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.นครปฐม

📍 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 🌐www.mbu.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

#วันมาฆบูชา#วันวิสาขบูชา๒๕๖๖มมร#มมร#มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย#MBU#MahamakutBuddhistUniversity

………………………………….

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ชั้น 2

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us