สมัครเรียนต่อ/โอนย้ายสถานศึกษา/เลื่อนชั้นปี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓-๔-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศกองกิจการนักศึกษา

เรื่อง สมัครเรียนต่อ/โอนย้ายสถานศึกษา/เลื่อนชั้นปี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓-๔-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

*****ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖*****

**กรณีที่ ๑**

นศท.มมร (สมัครเรียนต่อ/โอนย้ายสถานศึกษา) ที่จะเรียนต่อ นศท.ปี ๓-๔-๕ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม รด.๑(ปริ้นเป็นกระดาษ A4) และ รด.๒(ปริ้นเป็นกระดาษ F4หน้าหลังในแผ่นเดียวกัน) เขียนรายละเอียดให้ครบพร้อมติดรูป และคำยินยอมจากผู้ปกครองนำมาสมัครเรียนต่อ นศท.ปี ๓-๔-๕ ที่กองกิจการนักศึกษาในวันเวลาราชการ(จันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

**กรณีที่ ๒**

นศท.มมร (เลื่อนชั้นปี) ปริ้น รด.๒(ปริ้นเป็นกระดาษ F4หน้าหลังในแผ่นเดียวกัน) กรอกรายละเอียดให้ครบ พร้อมเอกสารแนบที่กองกิจการนักศึกษาในวันเวลาราชการ(จันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/…/1k0LwAMxBJMyisv89Ig…

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคาร B7.3 ชั้น 2 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1106 (พี่สมศักดิ์)

Message us