สมัครเรียนต่อ/โอนย้ายสถานศึกษา/เลื่อนชั้นปี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓-๔-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง สมัครเรียนต่อ/โอนย้ายสถานศึกษา/เลื่อนชั้นปี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓-๔-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ *****ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖***** **กรณีที่ ๑** นศท.มมร (สมัครเรียนต่อ/โอนย้ายสถานศึกษา) ที่จะเรียนต่อ นศท.ปี ๓-๔-๕ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม รด.๑(ปริ้นเป็นกระดาษ A4) และ รด.๒(ปริ้นเป็นกระดาษ F4หน้าหลังในแผ่นเดียวกัน) เขียนรายละเอียดให้ครบพร้อมติดรูป และคำยินยอมจากผู้ปกครองนำมาสมัครเรียนต่อ นศท.ปี ๓-๔-๕ ที่กองกิจการนักศึกษาในวันเวลาราชการ(จันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) **กรณีที่ ๒** นศท.มมร (เลื่อนชั้นปี) ปริ้น รด.๒(ปริ้นเป็นกระดาษ F4หน้าหลังในแผ่นเดียวกัน) กรอกรายละเอียดให้ครบ พร้อมเอกสารแนบที่กองกิจการนักศึกษาในวันเวลาราชการ(จันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/…/1k0LwAMxBJMyisv89Ig… ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคาร B7.3 ชั้น 2 […]

แจ้งนักศึกษาหอพัก มมร ส่วนกลางเนื่องในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง แจ้งนักศึกษาหอพัก มมร ส่วนกลาง เนื่องในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา บริเวณใกล้กับหอพักจึงขอความร่วมมือนักศึกษาหอพัก ๑. ให้นักศึกษารักษาความสะอาดหอพัก และ งดตากผ้าบริเวณหน้าระเบียง ๒. ให้นักศึกษากรุณาลดการใช้เสียงต่างๆในบริเวณหอพัก ๓. ให้นักศึกษาขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ลดความเร็วและลดเสียง ๔. หากนักศึกษาเดินทาง เข้า-ออก หอพักในช่วงเวลาดังกล่าวกรุณาแต่งกายสุภาพเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย …………………………………. กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ชั้น 2 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในกิจกรรมเทศกาลวันวิสาขบูชาระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในกิจกรรมเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารปฏิบัติธรรม (ได้ชั่วโมงจิตอาสา วันละ ๖ ชั่วโมง/วัน) (ทั้งหมด ๕ วัน รวมทั้งหมด ๓๐ ชม.) ลงทะเบียนทั้ง ๒ ลิ้ง https://forms.gle/LwfF9rACLQHMnLFo8 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdw7G6siQtITs…/viewform ………………………………… มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม เทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ปฏิบัติธรรม , ฟังบรรยายธรรมะ , ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง , ทำวัตรเช้า – ทำวัตรเย็น ณ อาคารปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย […]

ผ่อนผันชำระค่าหน่วยกิตและสำรองจ่ายค่าเทอม (สำหรับนักศึกษา กยศ.)

เรื่อง ผ่อนผันชำระค่าหน่วยกิตและสำรองจ่ายค่าเทอม (สำหรับนักศึกษา กยศ.) ***ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2566*** สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบผ่อนผ่อนค่าเทอม(ปริ้นเอกสารแบบหน้าหลัง) พร้อมเขียนรายเอียดให้ครบถ้วน แล้วนำส่งกองกิจการนักศึกษา ***กรณีนักศึกษาใหม่*** ที่ต้องการให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี เซ็นเอกสาร โทรติดต่อสอบถามแต่ละคณะได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร B7.7 ชั้น 2 โทร 02 444 6000 ต่อ 1152 , 1154 คณะสังคมศาสตร์ อาคาร B7.4 ชั้น 2 โทร 02 444 6000 ต่อ 1147-1149 คณะศาสนาและปรัชญา อาคาร B7.2 ชั้น 2 โทร 02 444 6000 ต่อ 1076 , 1077 […]

ยืนยันแบบเบิกเงินกู้ กยศ. (เทอม 1/2566)

เรื่อง ยืนยันแบบเบิกเงินกู้ กยศ. (เทอม 1/2566) **เอกสารที่ต้องส่งให้กองกิจการนักศึกษา มมร.** 1. แบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม จำนวน 2 ชุด 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ 2 ชุด 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง 2 ใบ (กรณีผู้กู้อายุไม่ครบ 20 ปี หรือมีชื่อผู้ปกครองปรากฏในวงเล็บของแบบยืนยัน) ………………………………………… อย่าลืม!! ให้นักศึกษาส่งแบบฟอร์มการบันทึกกิจกรรมจิตอาสา (รายเก่า ๓๖ ชม.) (รายใหม่ไม่จำกัดชั่วโมง) ชั่วโมงจิตอาสาจำนวน ๓๖ ชั่วโมง (ก่อนส่งแบบเบิกเงินกู้)โดยแสกนเป็นไฟล์PDF (ตั้งชื่อไฟล์ว่า….จิตอาสา…..ชื่อ-สกุลของตนเอง)ให้ครบถ้วน ส่งได้ที่ E-mail ของพี่แทน supasin.sa@mbu.ac.th …………………………………. กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ชั้น 2 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ […]

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในกิจกรรมเทศกาลวันวิสาขบูชา

ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารปฏิบัติธรรม (ได้ชั่วโมงจิตอาสา วันละ ๖ ชั่วโมง/วัน) (ทั้งหมด ๕ วัน รวมทั้งหมด ๓๐ ชม.) ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/FJnEiT9pJ82iRf6w9

ฟอร์มสั่งจองเครื่องแบบนักศึกษาคฤหัสถ์กองกิจการนักศึกษา มมร.ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2566

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลการสั่งจองให้ครบถ้วน ช่วงที่ 1 สั่งซื้อช่วงเดือน พฤษภาคม 2566 ช่วงที่ 2 สั่งซื้อช่วงเดือน มิถุนายน 2566 นักศึกษาสามารถจองได้ตามลิ้งข้างล่างนี้ https://forms.gle/vzKsxfAhvtTJSwHv9 ติดต่อสอบถามได้ที่กองกิจการนักศึกษา โทร. 02-444-6000 ต่อ 1104 -1108 (เนกองกิจ/พี่แทนกองกิจ) กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้กำหนดให้นักศึกษาได้ออกปฏิบัติกรรมฐานภาคปฏิบัติ ณ วัดมกุฏคีรีวัน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๑๕ วัน โดยมีนักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ จาก มมร.ส่วนกลาง, มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง, มมร.มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย และศูนย์การศึกษาโคราช รวมทั้งสิ้น ๑๔๕ รูป/คน การอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัตินี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาบรรพชิต และนักศึกษาคฤหัสถ์ได้มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อฝึกจิตใจให้เกิดกรรมฐานในเบื้องต้นโดยสามารถนำประสบการณ์และความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติกรรมฐานและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu #มมร#มหาวิทยาลัย#มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย#MBU#กองกิจการนักศึกษา#นักศึกษา#นิสิต#นครปฐม#ศาลายา#พุทธมณฑล

1 2 3 9
Message us