กองพัฒนานักศึกษา เข้าพบนักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย

         เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์พนมนคร มีราคา (ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เข้าพบนักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบการใช้ชีวิตของนักศึกษาหอพัก

Message us