การเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การเลือกตั้งประธานนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาสามารถสแกน QR-Code ในโปสเตอร์ เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตามวัน เวลา ที่กำหนด คลิกที่นี่

Image
Message us